Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски приемТютори

Юридически Факултет


Специалност

Форма на обучение

Академичен наставник

Служебен e-mail

Право

редовно
задочно

ас. Александра Ангелова

aleksandra.angelova@vfu.bg

Защита на националната сигурност

редовно
задочно

доц. д-р Станислава Минева

stanislava.mineva@vfu.bg

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

редовно
задочно

доц. д-р Станислава Минева

stanislava.mineva@vfu.bg

Психология

редовно
задочно

доц. д-р Петър Нешев

peter.neshev@vfu.bg

Архитектурен Факултет


Специалност

Форма на обучение

Академичен наставник

Служебен e-mail

Архитектура

редовно
задочно

доц. д-р арх. Цвета Жекова

tsveta.zhekova@vfu.bg

Интериорен дизайн

редовно
задочно

д-р арх. Доника Кирова

donika.kirova@vfu.bg

Графичен дизайн

редовно
задочно

гл. ас. д-р Виктор Петков

victor.petkov@vfu.bg

Моден дизайн

редовно
задочно

доц. д-р Диана Сотирова

diana.sotirova@vfu.bg

Хореография

редовно
задочно

доц. д-р Мария Кърджиева

mariya.kardzhieva@vfu.bg

Строителсво на сгради и съоръжения, Транспортно строителство

редовно
задочно

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

dr_panicharov@vfu.bg

ПБЗН

редовно
задочно

гл. ас. д-р Али Чакър

ali.chakar@vfu.bg

Факултет "Международна Икономика и Администрация"


Специалност

Форма на обучение

Академичен наставник

Служебен e-mail

Бизнес администрация и мениджмънт

редовно
задочно
дистанционно

доц. д-р Иванка Банкова

ivanka.bankova@vfu.bg

Публична администрация и мениджмънт

задочно
дистанционно

доц. д-р Иванка Банкова

ivanka.bankova@vfu.bg

Международни икономически отношения

задочно
дистанционно

ас. д-р Радовслав Къновски

radoslav.kanovski@vfu.bg

Финанси и счетоводство

задочно
дистанционно

ас. д-р Радовслав Къновски

radoslav.kanovski@vfu.bg

Международен бизнес на английски език

редовно

доц. д-р Николина Грозева

nikolina.grozeva@vfu.bg

Информатика и компютърни науки

дистанционно

ас. Антонина Иванова

antonina.ivanova@vfu.bg

Информатика и компютърни науки на английски език

редовно
дистанционно

ас. Антонина Иванова

antonina.ivanova@vfu.bg